جشنواره پاییزی 99

محصول سری
محصول
مبلغ هدیه مصرف کننده (ریال)

ساید بای ساید
پارامو کوچک
20,000,000
 پارامو متوسط
25,000,000
 پرایم 2 درب II
25,000,000
 پرایم 2 درب متوسط
30,000,000
پرایم 2 درب بزرگ
35,000,000
پرایم 3 درب متوسط
30,000,000
پرایم 3 درب بزرگ
40,000,000


یخچال و فریزر
یخچالTWIN
10,000,000
فریزرTWIN
10,000,000
1077
6,000,000
Ultimo  
12,000,000


تلویزیون 
 43 اینچ اسمارت
3,000,000
 50 اینچ اسمارت
5,000,000
 55 اینچ اسمارت
6,000,000
 65 و 75  اینچ  اسمارت
7,000,000
لباسشویی
Charisma
15,000,000
Viva  
Zen Life
Zen Pro
Zen Young
Primo
Senior
ظرفشویی
Green Ocean
10,000,000
اجاق گاز
ايمپريال
6,000,000